Medycyna Mitochondrialna

Mitochondria to organelle znajdujące się w każdej komórce.
Główną funkcją mitochondriów jest produkcja energii ze składników odżywczych i związane z tym wytwarzanie „energetycznej waluty”, jaką stanowi ATP (adenozynotrójfosforan). Z tej przyczyny mitochondria są punktem wyjścia mechanizmów pożytkowania energii w organizmie. Komórka swoje zapotrzebowanie energetyczne może pokrywać również alternatywnie – przez fermentację kwasu mlekowego, jednak ten drugi sposób uwalnia zaledwie ok. 6% energii, która powstałaby na drodze normalnych procesów jej pozyskiwania.
Z tego powodu należy stosować o wiele więcej składników odżywczych, gdyż proporcja między wykorzystanymi substancjami odżywczymi a otrzymywaną energią i powstającymi produktami rozkładu pogarsza się. Często włączają się dodatkowo inne mechanizmy uszkadzające. Oznacza to, że zarówno produkcja energii w mitochondriach, jak i DNA tych „energetycznych organelli” wymagają szczególnego wsparcia i ochrony.
Bez energii komórka umiera, bez energii umiera też człowiek.

Leczenie mitochondrialne to prawdziwe leczenie przyczyn chorób, a nie objawów.
Zapraszamy na wizytę.